Έλεγχος πληθυσμού αδέσποτων γατών.

Η τελευταία εκτίμηση του αριθμού των αδέσποτων γατών στην Κύπρο, από διάφορες φιλοζωικές οργανώσεις Γάτας ήταν 1,5 εκατομμύριο.

Η ανάγκη για έλεγχο:

Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμες, βιώσιμες στρατηγικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πληθυσμών των αδέσποτων ζώων.

Αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των ζώων.

Η εμπειρία δείχνει ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος περιλαμβάνει την υιοθέτηση περισσότερων από μία προσεγγίσεων (WHO/WSPA, 1990; International Companion Animal Management Coalition, 2007).

    1. Στις δυτικές κοινωνίες, όπου κυριαρχεί η έννοια της «ιδιοκτησίας», απαιτεί ένα ολοκληρωμένο, συντονισμένο και προοδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ιδιοκτητών.

    2. Περιβαλλοντική διαχείριση - υποχρεωτική εγγραφή και αναγνώριση, ελεγχόμενη αναπαραγωγή κατοικίδιων ζώων, και την πρόληψη της υπερπαραγωγής κατοικίδιων ζώων μέσω ρυθμιζόμενης αναπαραγωγής και πώλησης. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να υποστηρίζονται από αποτελεσματική και εφαρμοσμένη νομοθεσία. Για την επιτυχή εφαρμογή αυτών των στοιχείων απαιτείται η συμμετοχή περισσότερων από μία υπηρεσία: και με τη σειρά του εξαρτάται από την προθυμία των κυβερνητικών υπηρεσιών, των δήμων, των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) να συνεργαστούν.

    3. Συμμετοχή της κοινότητας - πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να ελέγξουμε τον υπερπληθυσμό των αδέσποτων στους δρόμους. Αυτό επιτυγχάνεται με τις καμπάνιες Trap Neuter Return (TNR). Αυτό απαιτεί και πάλι τη συνεργασία διαφόρων φορέων όπως προαναφέραμε αλλά και τη βοήθεια και την υποστήριξη του ευρύτερου κοινού.

    4. Χρειάζονται περισσότερα καταφύγια για γάτες. Αυτό είναι απαραίτητο για να φροντίζονται μικρά γατάκια, άρρωστες και τραυματισμένες γάτες.

Η TNR δουλεύει

Ορισμένα προγράμματα TNR έχουν επιδείξει δραματικές μειώσεις πληθυσμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχουν εξαλείψει εντελώς τις αποικίες των γατών που περιφέρονται ελεύθερα. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε πόρους όπως "Ιστορίες επιτυχίας Trap-Neuter-Return: Τι μας λέει η έρευνα".