Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@jerryandfriends.com

Facebook: @jerryandfriendscy

Instagram: @jerryandfriendscy